Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Wykaz szkół i akademii

 


AKADEMIA  WOJSK LĄDOWYCH

im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
ul. Czajkowskiego 109,
51 - 150 Wrocław
www.awl.edu.pl

 LOTNICZA AKADEMIA WOJSKOWA
w Dęblinie

ul. Dywizjonu 303 Nr 12,
08 - 521 Dęblin
wsosp.deblin.pl

 WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
ul. Gen. Kaliskiego 2,
00-908 Warszawa
www.wat.edu.pl

 Oferta edukacyjna

 
 

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ

im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
ul. Inż. Jana Śmigowicza 69,
81 - 103 Gdynia
www.amw.gdynia.pl

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl