Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Sprawozdania PM-1

Na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (Dz. U. t.j. z 2018r. poz. 997 z późn. zm.) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustalonym terminie (tj. 15.02.2019r.) do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawozdania rocznego PM-1 o posiadanych środkach transportowych i maszynach.

W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych  i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne, przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu.

Wszelkie informacje związane ze sporządzeniem Sprawozdania PM-1 uzyskać można bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Tarnowie pok. 203 lub telefonicznie pod numerem telefonu 261 138 679, pon. –  pt. w godz. 7.30 - 15.30

 

Do pobrania:

Sprawozdanie PM-1

Indeksy - ITS

 

 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl