Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie - Przeszkalanie kursowe kadry rezerwy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Przeszkalanie kursowe kadry rezerwy

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie prowadzi nabór ochotników na kursy przeszkalania kadr rezerwy na 2018 r.

Kursy kadry rezerwy prowadzone są w celu gromadzenia wyszkolonych rezerw oficerskich i podoficerskich na potrzeby mobilizacyjne i wojenne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym nowo budowanych Wojsk Obrony Terytorialnej oraz w celu poprawy jakości uzupełnienia struktur wojennych SZ RP.

Kursy przeszkalania kadry rezerwy organizowane są w formie długotrwałych ćwiczeń wojskowych (do 90 dni), w ramach których można odbyć kurs oficerski, kurs podoficerski, kurs doskonalenia oficerów rezerwy oraz kurs przekwalifikowania.

Na kursy podoficerskie i oficerskie kierowani są żołnierze rezerwy, którzy ochotniczo zgłosili się do odbycia ćwiczeń wojskowych - złożyli wniosek do WKU (wniosek ważny jest 6 miesięcy).

>>POBIERZ WNIOSEK<<

 

KURSY OFICERSKIE

Wymagania:

 • posiadane wykształcenie wyższe,
 • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • posiadanie wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • kategoria zdrowia „A” ,
 • na kursy oficerskie w korpusach osobowych Medycznym, Żandarmerii Wojskowej, Sprawiedliwości i Obsługi Prawnej oraz Duszpasterstwa, można kierować osoby bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadającego wykształcenie wyższe, jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Na kursy oficerskie nie są kierowani podchorążowie ze zdanym egzaminem na oficera.

Kurs kończy się egzaminem na oficera i sporządzeniem wniosku o mianowanie na pierwszy stopień oficerski (podporucznik). Otrzymanie stopnia oficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

KURSY PODOFICERSKIE

Wymagania:

 • posiadane wykształcenie średnie,
 • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • posiadanie wykształcenia cywilnego zbieżnego ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu,
 • kategoria zdrowia „A”,
 • na kurs podoficerski w korpusach osobowych Medycznym oraz Żandarmerii Wojskowej dopuszcza się kierowanie osób bez odbytego przeszkolenia wojskowego, posiadających wykształcenie średnie jeżeli posiadają zawód lub wykształcenie o kierunku zbieżnym ze specjalnością wojskową, w której będą szkoleni.

Kurs kończy się egzaminem na podoficera i mianowaniem na pierwszy stopień podoficerski (kapral). Otrzymanie stopnia podoficerskiego w rezerwie nie stanowi podstawy do powołania do zawodowej służby wojskowej.

KURSY DOSKONALENIA OFICERÓW REZERWY

Kursy doskonalenia przeznaczone są dla oficerów rezerwy w celu podwyższenia ich kwalifikacji wojskowych.

Wymagania:

 • posiadanie stopnia wojskowego oficera rezerwy,
 • odbycie czynnej służby wojskowej i posiadanie specjalności wojskowej zbieżnej ze specjalnością wojskową, w której mają być szkoleni w czasie kursu;

Kurs kończy się egzaminem.

KURSY PRZEKWALIFIKOWANIA

Kursy przekwalifikowania organizowane są dla żołnierzy rezerwy w celu nabycia nowej specjalności wojskowej.

Wymagania: 

 • posiadanie stopnia wojskowego w korpusie, w którym planowany jest kurs przekwalifikowania
 • odbycie czynnej służby wojskowej

KORZYŚCI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB SKIEROWANYCH NA KURSY:

 • uzyskanie stopnia oficerskiego/podoficerskiego (po zdaniu egzaminu kończącego kurs),
 • możliwość podniesienia posiadanych i uzyskania nowych kwalifikacji,
 • możliwość wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych lub zawodowej służby wojskowej na stanowiska oficerskie lub podoficerskie,
 • możliwość wliczenia okresu przeszkolenia do wysługi lat,
 • ustawowo zachowane prawa pracownicze,
 • pełne ubezpieczenie społeczne,
 • uposażenie wojskowe za każdy dzień przeszkolenia,
 • rekompensata utraconych zarobków,
 • zwrot kosztów przejazdu,
 • bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie, umundurowanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w WKU w Tarnowie lub pod numerem tel. 26 113 86 72.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl