Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kontakt
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
wku.tarnow@ron.mil.pl

Sprawy związane z Narodowymi Siłami Rezerwowymi (NSR)
tel. (26) 113 86 82, GSM +48 693 350 174

Sprawy związane z naborem do Służby Zawodowej
tel. (26) 113 86 82

Sprawy związane z Służbą Przygotowawczą
tel. (26) 113 86 85

Sprawy związane z Służbą Kandydacką
tel. (26) 113 86 83

Sprawy osób podlegających kwalifikacji wojskowej
tel. (26) 113 86 80

Sprawy oficerów i  podchorążych (ze zdanym egzaminem) rezerwy
tel. (26) 113 86 72

Sprawy związane z reklamacjami, militaryzacją

tel. (26) 113 86 73

Sprawy związane ze środkami transportowymi
tel. (26) 113 86 79

Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy nieposiadających przydziałów mobilizacyjnych oraz niepodlegających obowiązkowi służby wojskowej
tel. (26) 113 86 78

Sprawy oficerów, podoficerów i szeregowych rezerwy posiadających przydziały mobilizacyjne
tel. (26) 113 86 72

Fax Wojskowej Komendy Uzupełnień
tel. (26) 113 86 68

Punkt obsługi interesantów
tel. (26) 113 86 50

Skrzynka poczty elektronicznej

wku.tarnow@ron.mil.pl

 


Informujemy, że odpowiedzi na korespondencję elektroniczną będą udzielane jedynie osobom, które podadzą pełne dane osobowe, tj:
- imię i nazwisko,
- imię ojca,
- numer PESEL,
- miejsce stałego zameldowania.


 

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Tarnowie
J.Dąbrowskiego 11
33-100 Tarnów
tel. 261138650
fax. 261138668
wku.tarnow@ron.mil.pl